مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

 

وضعیت نمره دانشجویان بر اساس لیست کلاسی تا تاریخ (  ۲۸ دیماه) از اینجا

نمونه سئوالات امتحانی:

شما با داشتن شکل با بعد معادلات حاکم و شرایط مرزی و متغییرهای بی بعد باید بتوانید به شکل بی بعد معادلات برسید. تعریف عدد ناسلت نیز جزو موارد امتحانی است.

CAD1 CAD2 CAD3 CAD4

اثبات بی بعد سازی معادلات مقالات یک، سه و چهار (ارایه شده توسط یکی از دانشجویان در ترم های گذشته) را می توانید از اینجا دانلود نمایید.