شخصی

دکتر محمد قلم باز عضو هیات علمی و استادیار تمام وقت در گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول می باشد. وی دانشنامه دکتری تخصصی خویش را در زمینه لایه های مرزی و انتقال حرارت نانوسیالات از دانشگاه شهید چمران اهواز با رتبه عالی کسب نمود. علایق وی مدل سازی و طراحی سیستم های مکانیکی و انتقال حرارت شامل جریان و انتقال حرارت در محیط های متخلخل، جریان های جابجایی طبیعی، فرآیند های ذوب و انجماد، فیلتراسیون، سیستم های نانو/میکرو الکترومکانیک و بهینه سازی هوشمند می باشد. وی در حال حاضر در زمینه مدل سازی برهمکنش سیال و سازه و اثر حرکت سازه بر انتقال حرارت در زمینه های مختلف انرژی و مهندسی در حال پژوهش است. دکتر محمد قلم باز تاکنون بالغ بر یکصد مقاله علمی و داوری شده در کنفرانس ها و مجلات معتبر علمی چاپ نموده است. دکتر محمد قلم باز همچنین خود را به عنوان یک معلم برجسته و جلودار و بسیار جوان در مراکز علمی که در آنها فعالیت می کند متمایز نموده است. تعامل دکتر محمد قلم باز با دانشجویان و بازتاب آن در فرآیند یادگیری آنها و سابقه دستاوردهای متعدد و کسب مقام های آموزشی مستمر نشانگر جذابیت بسیار بالا و استعداد ایشان در امر تدریس می باشد. وی تا کنون راهنمایی پایان نامه های متعدد تحصیلات تکمیلی را بر عهده داشته است. تعداد بسیاری از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ایشان مورد حمایت وزارت نفت و ستاد نانو ریاست جمهوری قرار گرفته اند. دکتر محمد قلم باز تاکنون جوایز برجسته متعددی در امر پژوهش و تدریس از دانشگاه های شهید چمران اهواز و آزاد اسلامی واحد دزفول و دیگر ادارات و سازمان ها دریافت نموده است. وی در حال حاضر عضو هیات تحریریه علمی ژورنال های Advanced Energy و Journal of Fluids and Thermal Sciences و Advance in Engineering می باشد.