بورس شیمی یونسکو ۳۰ هزار دلاری به پژوهشگران جوان زیر ۳۵ سال

 

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی سال ۹۳

 

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی سال ۹۳

شرکت آب منطقه ای مرکزی در نظر دارد اولویت های تحقیقاتی خود را از طریق فراخوان عمومی به اجرا در آورد. متقاضیان فرم طرح پیشنهادی را از سایت دفتر پژوهش های کاربردی شرکت مدیریت نابع آب ایران به نشانی www.wrm.ir/research و یا از

سایت شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی به نشانی www.markaziwa.ir دریافت نموده و تا حداکثر وقت اداری  ۱۵/ ۰۹/ ۹۳  به دفتر مطالعات منابع آب ارسال نمایند.

لازم به ذکر است نسخه wprd و pdf طرح پیشنهادی نیز به پست الکترونیکی  rc.markazi@gmail.com  ارسال گردد.

کسب اطلاعات بیشتر تماس با شماره تلفن ۳۳۱۳۷۰۴۷

عناوین اولویت های پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی سال ۹۳ 

محور منابع آب

–   بررسی فرونشست های زمین در اثر بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استفاده از عکس های ماهواره ای و رادار در دشت اراک

–   تعیین ضرایب هیدرودینامیکی دشت های استان با استفاده از روش های جدید ( مطالعه موردی ساوه ، زرندیه و کمیجان )

–   مسیریابی قنوات شهر اراک

–   تعیین متدولوژی سقف کف شکنی چاه ها ( مطالعه موردی در یکی از دشت های استان مرکزی )

–   برآورد منطقه ای تبخیر و تعرق در استان مرکزی

مهندسی رودخانه

–   بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر پارامتر های کمی و کیفی رودخانه و سطح استاتیکی و دینامیکی آب های زیرزمینی

محور مدیریت و برنامه ریزی منابع آب

–   ارزیابی هزینه های اقتصادی تحمیلی به ازای آلوده شدن واحد آب زیرزمینی دشت های اراک و ساوه

–   ارزیابی مبادله محصولات غذایی و آب مجازی با توجه به منابع آب موجود استان مرکزی

–   شناسایی و ارزیابی آسیب های بالقوه منابع انسانی در شرکت آب منطقه ای مرکزی و ارائه راهکار های مناسب پیشگیری از آن

–   اهمیت پیشگیری از آلودگی منابع آب در پرتو جرم شناسی سبز

زیست محیطی و حفاظت کیفی

–   ارزیابی اثرات تخلیه پساب تصفیه خانه های فاضلاب اراک ، خمین و تفرش بر کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی و اکوسیستم محدوده اثرپذیر

تاسیسات آبی و هیدرولیکی

–   بررسی ضریب زبری جهت خطوط انتقال آب اجرا شده برای بهره مندی از طرح های مطالعاتی

–   بررسی علل خوردگی در خطوط انتقال آب سد کمال صالح اراک

–   تحقیق و بررسی حداکثر ریسک قابل قبول در طراحی سازه های آبی استان

–   تحلیل ریسک لرزه ای سامانه خط انتقال آب سد کمال صالح اراک

 

آب اولویت اولویت های پژوهشی شرکت سهامی آب پژوهشی شرکت سهامی طرح مرکزی منطقه ای ۱۳۹۳-۰۹-۱۲ +Rightman